O zespole

Pięcioosobowa grupa, która wraca do kultowych korzeni muzyki rockowej, światowej i polskiej.
  Staramy się zarówno muzycznie, jak i wizerunkowo przypomnieć najlepszych wykonawców od lat 70. do dnia dzisiejszego.
  Deep Purple,  AC/DC, Procol Harum, UFO, Gary Moore, Brekout, Skaldowie, Budka Suflera, Perfect – to tylko niektóre zespoły i wykonawcy, których utwory staramy się włączać do naszego żelaznego repertuaru.

Zapraszamy do wysłuchania naszych nagrań, obejrzenia filmów z koncertów.
  Zainteresowanych prosimy o kontakt. Gramy na terenie całego kraju.

 

A five-member group that returns to the cult roots of rock, world and Polish music.We try to both musically and visually recall the best performers from the 70s to the present day.Deep Purple, AC / DC, Procol Harum, UFOs, Gary Moore, Breakout, Skaldowie, Budka Suflera, Perfect - are just some of the bands and performers whose songs we try to incorporate into our repertoire.We invite you to listen to our recordings, watch movies from concerts.Interested please contact us. We play all over the country.